Tagged: tanam

Bagaimanakah Sebaiknya Mungumpulkan Benih ? 0

Bagaimanakah Sebaiknya Mungumpulkan Benih ?

Bagaimanakah Sebaiknya Mungumpulkan Benih ? Kegiatan pengumpulan tidak kalah pentingnya dengan pemilihan sumber benih. Semua usaha yang dilakukan untuk mencari dan memilih sumber benih yang baik akan percuma bila pengumpulan benih tidak dilakukan dengan...